Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

deathismylife
15:33
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
deathismylife
15:32
Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim niż wtedy, kiedy byłam sama. Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość.
— Emily Giffin
deathismylife
15:31
deathismylife
15:25
Rano spójrz w lustro, zrób przedziałek na głowie i odpierdol się od siebie.
https://pokolenieikea.com
deathismylife
15:25
deathismylife
15:24
Reposted fromworst-case worst-case viaflesz flesz
deathismylife
15:23

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
15:22
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viaflesz flesz
deathismylife
15:22
Reposted fromshakeme shakeme viaflesz flesz
deathismylife
15:20
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
deathismylife
15:18
2361 0204 500
SNOWY
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaflesz flesz
deathismylife
15:16
3130 dce6
/tuszzarogiem
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaflesz flesz
deathismylife
15:14
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viaflesz flesz
deathismylife
15:14
6878 9b3b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz
deathismylife
15:13
2788 30d0
Reposted frompesy pesy viaflesz flesz
deathismylife
15:12
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
deathismylife
15:11
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
deathismylife
15:09

January 26 2018

deathismylife
20:53
Gdybym uciekła niespodziewanie...
Znasz mnie na tyle, żeby wiedzieć gdzie mnie szukać?
— sziiiz.soup.
deathismylife
20:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl