Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

deathismylife
11:53
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.

March 10 2017

deathismylife
17:10
2640 7a08
deathismylife
17:09
2412 c302
Reposted fromkatsiu katsiu viaumpaloompa umpaloompa
deathismylife
17:09
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafinatka finatka
deathismylife
12:51
12:51
7452 6007 500
Reposted fromerial erial
deathismylife
12:50
deathismylife
12:47
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viagumisiowelove gumisiowelove
12:47
deathismylife
12:47
3374 7bee
Reposted fromGIFer GIFer viadzony dzony
deathismylife
12:46
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasilence89 silence89
deathismylife
12:45

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viakotfica kotfica
deathismylife
10:42
4149 da38 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
deathismylife
10:42
deathismylife
10:41
Wszyscy ćwiczą tyłki z Ewą Chodakowską, my dziś ćwiczymy wątroby z Amy Winehouse
Reposted fromscorpix scorpix viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
deathismylife
10:40
9458 fe89 500
deathismylife
10:40
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
deathismylife
10:39
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
deathismylife
10:38
Dobry pocałunek czujesz między udami. 
— znalezione.
deathismylife
10:38
9196 a5a0 500
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl