Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

deathismylife
10:37
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie.
— E L James

March 06 2017

deathismylife
17:08
8439 acc6 500
deathismylife
17:08

February 18 2017

deathismylife
22:52
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
deathismylife
22:49
3002 bc89 500
deathismylife
22:48
3656 8473
Reposted fromdelain delain viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
deathismylife
22:48
deathismylife
22:48
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
deathismylife
22:47
5133 bdf4 500
ehh
deathismylife
22:46

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
deathismylife
22:46
deathismylife
22:46
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
deathismylife
22:45
deathismylife
22:44
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
deathismylife
22:43
deathismylife
22:43
deathismylife
22:43
deathismylife
22:42
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.
deathismylife
22:42
deathismylife
22:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl