Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

deathismylife
21:11
deathismylife
21:04

December 20 2017

deathismylife
18:42
Blausee by winter
deathismylife
18:40
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
deathismylife
18:39
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
deathismylife
18:39

Zobaczenie Twojego uśmiechu to najważniejszy punkt w planie mojego dnia.

— Marta Kostrzyńska
deathismylife
18:37
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
deathismylife
18:35
deathismylife
18:09
deathismylife
18:08
2932 df75
deathismylife
18:07
deathismylife
18:07

December 06 2017

deathismylife
15:50
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)

December 05 2017

deathismylife
11:00
W ciężkich chwilach przypomnij sobie, dlaczego się w Niej zakochałeś.
— Nicholas Sparks
deathismylife
10:59
deathismylife
10:55
deathismylife
10:55
10:54
deathismylife
10:50

August 20 2017

deathismylife
11:53
Płaczę od smutnych piosenek, płaczę ze złości, ze wzruszenia, z nudów. Mam w sobie tyle łez, że gdybym mogła, płakałabym całą powierzchnią skóry.
— Tak mam.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl