Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2018

deathismylife
17:16
deathismylife
17:16
deathismylife
17:15
17:12
0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaflesz flesz
deathismylife
17:12
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaflesz flesz
deathismylife
17:09
deathismylife
17:04
deathismylife
17:04
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
deathismylife
17:03
deathismylife
16:58
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaflesz flesz
deathismylife
16:57
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska

March 15 2018

deathismylife
10:57
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafinatka finatka
deathismylife
10:52
4999 f649 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakerkun kerkun
deathismylife
10:51
deathismylife
10:46
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaikropka ikropka
deathismylife
10:43
1066 207a
Reposted fromliczbapi liczbapi viaCannonball Cannonball
deathismylife
10:37
0106 f683
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
deathismylife
10:37
7949 471c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiedoskonalosc niedoskonalosc
deathismylife
10:31
5601 1885
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viala-lu la-lu
deathismylife
10:30
5586 97bd
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl